Документація Reportizer
Contents Index

Індекс

DB2

dBase (DBF)

dtt

Firebird

FoxPro (DBF)

HTML експорт

Informix

Ingres

Interbase

Lotus

MySQL

Oracle

Paradox

Pervasive PSQL

SQL

SQL Server

SQLBase

stt

Sybase

Visual FoxPro

XLS експорт

Автор (властивість об'єкту)

Авторозмір (властивість об'єкту)

Авторозширення (властивість об'єкту)

агрегатні функції

база даних

   відкриття

   закриття

бази даних DB2

бази даних Firebird

бази даних Informix

бази даних Ingres

бази даних Interbase

бази даних Microsoft Access

бази даних Microsoft Access 2007+

бази даних MySQL

бази даних Oracle

бази даних Pervasive PSQL

бази даних PostgreSQL

бази даних SQL Anywhere

бази даних SQL Server

бази даних SQLBase

бази даних Sybase

бази даних Visual FoxPro (.dbc)

вбудований попередній перегляд

Версія движка (властивість об'єкту)

Верт. вирівнювання (властивість об'єкту)

Вибирати принтер (властивість об'єкту)

видалення звітів

Видимість (властивість об'єкту)

виділення кількох об'єктів одночасно

Вираз (властивість об'єкту)

вирази

Вирівняти по контейнеру (властивість об'єкту)

відкриття баз даних DB2

відкриття баз даних Firebird

відкриття баз даних Informix

відкриття баз даних Ingres

відкриття баз даних Interbase

відкриття баз даних Lotus

відкриття баз даних Microsoft Access

відкриття баз даних Microsoft Access 2007+

відкриття баз даних MySQL

відкриття баз даних Oracle

відкриття баз даних Pervasive PSQL

відкриття баз даних PostgreSQL

відкриття баз даних SQL Anywhere

відкриття баз даних SQL Server

відкриття баз даних SQLBase

відкриття баз даних Sybase

відкриття баз даних Visual FoxPro (.dbc)

відкриття бази даних

відкриття джерел даних

відкриття листів Microsoft Excel (.xls)

відкриття листів Microsoft Excel 2007+ (.xlsx; .xlsb; .xlsm)

відкриття таблиці

відкриття текстових файлів

відкриття файлів CSV

відкриття файлів dBase (DBF)

відкриття файлів FoxPro (DBF)

відкриття файлів HTML

відкриття файлів Lotus (WJ2; WK1)

відкриття файлів Paradox (DB)

відкриття файлів UDL

відкриття файлів XML

відміна останньої дії

Відмічено (властивість об'єкту)

Відстань між колонками (властивість об'єкту)

Відступ зверху (властивість об'єкту)

Відступ зліва (властивість об'єкту)

Відступ тексту (властивість об'єкту)

гарячі клавіші

Гіперлінк (властивість об'єкту)

глобальні змінні

Гор. вирівнювання (властивість об'єкту)

групування записів у звітах

Групуючий вираз (властивість об'єкту)

демонстраційна база даних

демонстрація використання звітів

Джерело даних (властивість об'єкту)

джерело даних

Джерело паперу (властивість об'єкту)

динамічні звіти

динамічні змінні

доступ до назв полів в конструкторі

доступні типи баз даних

доступні функції

друк даних

друк звіту з командного рядка

експорт звіту

З нової сторінки (властивість об'єкту)

заблокування редагування звітів

закриття бази даних

закриття джерел даних

Заливка (властивість об'єкту)

Записів на сторінці (властивість об'єкту)

запит

   макроси в запитах

   параметризовані запити

   приклади

запити

запуск Reportizer з командного рядка

зареєстровані бази даних

збереження шаблону звіту в файл

звіт

   авторозмір текстових об'єктів

   багатоколоночні звіти

   вивід тексту під кутом

   вилучення об'єктів

   вирівнювання виділених об'єктів

   вирівнювання тексту

   властивості

   групування записів

   додавання об'єктів

   друк

   друк виразів

   друк графічних полів

   друк підсумків

   друк текстових полів

   експорт в файл

   завантаження шаблона з файлу

   збереження шаблону в файл

   контури об'єктів

   малюнки

   обєкти

   переміщення об'єктів

   перенос по словам

   побудова виразів

   порядок стовпчиків

   прозорість текстових об'єктів

   розмір об'єктів

   розширення текстових об'єктів

   секції

   створення

   стовпчики

   текстові об'єкти

   фігури

   шаблон звіту

   ширина стовпчиків

   шрифти

звязок файлів з Reportizer

Індекс іконки (властивість об'єкту)

історія баз даних

Картинка (властивість об'єкту)

Кількість копій (властивість об'єкту звіту)

ключі командного рядка

Колір фону (властивість об'єкту)

Колір фону підсвітки (властивість об'єкту)

Колонок (властивість об'єкту)

командний рядок

конструктор звітів

Контур (властивість об'єкту)

листи Microsoft Excel (.xls)

листи Microsoft Excel 2007+ (.xlsx; .xlsb; .xlsm)

макроси в запитах

максимальна кількість баз даних в історії

Маска (властивість об'єкту)

математичні функції

На останній сторінці (властивість об'єкту)

На першій сторінці (властивість об'єкту)

Назва (object property)

Назва документу (властивість об'єкту)

Назва файлу (властивість об'єкту)

об'єкт Вираз

об'єкт Галочка

об'єкт Галочка бази даних

об'єкт Джерело даних

об'єкт Звіт

об'єкт Іконка з файлу

об'єкт Картинка

об'єкт Картинка бази даних

об'єкт Картинка з файлу

об'єкт Секція

об'єкт Сторінка

об'єкт Текст

об'єкт Текст бази даних

об'єкт Текст з файлу

об'єкт Фігура

об'єкти з відтіненням

Опис (властивість об'єкту)

Налаштування

опції редактора

Орієнтація (властивість об'єкту)

Орієнтація тексту (властивість об'єкту)

оціночний режим попереднього перегляду

Очищати поля (властивість об'єкту)

параметри в запитах

параметри командного рядка

паролі баз даних

Перед друком (властивість об'єкту)

Переносити по словам (властивість об'єкту)

Підсумки (властивість об'єкту)

підсумкові вирази у звітах

плоскі кнопки

повідомлення про помилки

Поле бази даних (властивість об'єкту)

Поля (властивість об'єкту)

помилки

попередження та зауваження до звіту

Порядок сортування (властивість об'єкту)

правила для виразів

призначення програми

приклади виразів

приклади вирішення типових задач

приклади запитів

приклади рядків підключення ADO

приклади фільтрів

Принтер (властивість об'єкту)

про Reportizer

Прозорість (властивість об'єкту)

псевдонім

Рамка (властивість об'єкту)

Режим дуплексу (властивість об'єкту)

репозиторії звітів

робоча область

Розмір паперу (властивість об'єкту)

розповсюдження звітів

Розтягнути (властивість об'єкту)

Розтягнути, вирівнюючи по низу (властивість об'єкту)

системні вимоги

спеціальні вимоги

список баз даних

статистичні функції

статичні звіти

створення нового звіту

стирання паролів

рядки підключення

сумісність звітів

суть роботи зі звітами

Сховати нулі (властивість об'єкту)

Текст (властивість об'єкту)

текстова форма шаблона звіту

текстові файли

текстові файли баз даних

Тип даних (властивість об'єкту)

типи баз даних

типи джерел даних

типи файлів звітів

Умова FALSE (властивість об'єкту)

Умова TRUE (властивість об'єкту)

Умова підсвітки (властивість об'єкту)

установка ADO

файли .accdb

файли .csv

файли .db

файли .dbc

файли .dbf

файли .html

файли .mdb

файли .udl

файли .wj2

файли .wk1

файли .xls

файли .xlsb

файли .xlsm

файли .xlsx

файли .xml

файли ACCDB

файли CSV

файли DB

файли dBase

файли DBC

файли DBF

файли Excel

файли FoxPro

файли HTML

файли Lotus

файли MDB

файли Paradox files

файли UDL

файли WJ2

файли WK1

файли XLS

файли XLSB

файли XLSM

файли XLSX

файли XML

файлові асоціації

Фігура (властивість об'єкту)

Фільтр (властивість об'єкту)

фільтрація

Формат (властивість об'єкту)

функції

Хто змінив (властивість об'єкту)

Центрувати (властивість об'єкту)

шаблон звіту

Ширина (властивість об'єкту)

Шрифт (властивість об'єкту)

Шрифт підсвітки (властивість об'єкту)

як розпочати роботу з Reportizer