Документація Reportizer
Contents Index

Способи відкриття книг Microsoft Excel 2007+ (.xlsx, .xlsb, .xlsm)

1. Відкриття вказанням імені файлу. Виберіть інтерфейс ADO, далі виберіть опцію Файл і потім вкажіть файл.

2. Відкриття вказанням рядка підключення. Виберіть інтерфейс ADO, далі виберіть опцію Рядок підключення і напишіть рядок підключення. Це гнучкий спосіб, оскільки він дозволяє вказувати додаткові параметри у рядку підключення і, таким чином, змінювати стандартну поведінку Reportizer при підключенні до бази. Проте цей спосіб рекомендується лише для досвідчених користувачів. Тут наведено приклади базових рядків підключення (більше подробиць та прикладів можна відшукати в інтернеті):

Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\MyData\myExcel2007file.xlsx;Extended Properties="Excel 12.0;HDR=YES";   (Microsoft ACE повинен бути встановлений; використовуйте для файлів Excel 2007)

Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\MyData\myExcel2010file.xlsx;Extended Properties="Excel 14.0;HDR=NO";   (Microsoft ACE повинен бути встановлений; використовуйте для файлів Excel 2010)

Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb)};DBQ=C:\MyData\MyExcelFile.xlsx;   (Microsoft Excel 2007 ODBC Driver повинен бути встановлений)

Зазвичай, якщо встановлено Microsoft Office 2007+, то Microsoft ACE також встановлено. В будь-якому разу можна завантажити та встановити Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable; впевніться, що завантажуєте в бітності, що співпадає з бітністю програми (32 чи 64).

Див. також:

 Приклади рядків підключення ADO