Документація Reportizer
Contents Index

Способи відкриття файлів dBase (.dbf)

1. Відкриття через джерело даних ODBC. Виберіть інтерфейс ADO або BDE, далі виберіть опцію Джерело даних ODBC і потім виберіть потрібне джерело ODBC з випадаючого списку. Але спершу необхідно, використовуючи адміністративний інструментарій Windows, створити джерело даних ODBC відповідного типу і вказати йому відповідну теку з файлами .dbf.

2. Відкриття через аліас BDE. Виберіть інтерфейс BDE, далі виберіть опцію Аліас і потім виберіть потрібний аліас із випадаючого списку. Але спочатку вам необхідно створити аліас типу STANDARD за допомогою інструменту BDE Administrator.

3. Відкриття вказанням імені файлу. Виберіть інтерфейс ADO або BDE, далі виберіть опцію Файл і потім вкажіть файл.

4. Відкриття вказанням назви теки. Виберіть інтерфейс ADO або BDE, далі виберіть опцію Тека, виберіть драйвер з випадаючого списку і потімі вкажіть потрібну теку з файлами .dbf.

5. Відкриття вказанням рядка підключення. Виберіть інтерфейс ADO, далі виберіть опцію Рядок підключення і напишіть рядок підключення. Це гнучкий спосіб, оскільки він дозволяє вказувати додаткові параметри у рядку підключення і, таким чином, змінювати стандартну поведінку Reportizer при підключенні до бази. Цей спосіб рекомендується для досвідчених користувачів. Тут наведено приклади базових рядків підключення (більше подробиць та прикладів можна відшукати в інтернеті):

Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;dBase 5.0;DATABASE=C:\MyDBaseFolder;

Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;dBase IV;DATABASE=C:\MyDBaseFolder;

Provider=MSDASQL.1;Extended Properties="DefaultDir=C:\MyDBaseFolder;Driver={Microsoft dBase Driver (*.dbf)};DriverId=277;"

Provider=MSDASQL.1;Data Source=DBF_DATA;Extended Properties="DSN=DBF_DATA;DefaultDir=C:\MyDBaseFolder;DriverId=533;FIL=dBase 5.0;"

Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=c:\MyDBaseFolder;Extended Properties=dBASE IV;   (Microsoft ACE повинен бути встановлений)

Рекомендований інтерфейс для відкриття джерел даних цього типу: BDE.

Див. також:

 Приклади рядків підключення ADO