Документація Reportizer
Contents Index

Типи звітів

Початок Попередній Наступний

Є два типи звітів в Reportizer: динамічні та статичні. Статичні і динамічні звіти показуються в списку звітів головного вікна Reportizer, де вони можуть бути легко вибрані і відкриті.

Звіти можуть зберігатися у базі даних або у файлах.

Файл динамічного звіту (або шаблон звіту) зазвичай має розширення .dtt і містить шаблон звіту. Його можна редагувати в Reportizer. При відкритті такого звіту в попередньому перегляді він під'єднується до бази даних звіту і динамічно форматує звіт.

Файл статичного звіту зазвичай має розширення .stt і містить вже відформатований звіт. Його не можна редагувати і він не потребує під'єднання до бази даних при попередньому перегляді. Статичний звіт створється експортуванням звіту до файлу STT.

Статичні звіти можна переглядати, друкувати та експортувати в Reportizer та Reportizer Viewer.

Цей формат є корисним, наприклад, якщо вам потрібно відправляти звіти вашому босу, клієнтам і т.д.; отримувач звіту повинен мати лише Reportizer Viewer для роботи з таким звітом і не потребує під'єднання до вашої бази даних.

Може бути не зовсім точне відображення статичного звіту порівняно з оригіналом у випадку, якщо звіт зберігався з одними параметрами масштабного коефіцієнту екрану Windows (в точках на дюйм), а відкритий з іншим встановленим в системі масштабним коефіцієнтом.