Документація Reportizer
Contents Index

Способи відкриття текстових та CSV файлів

1. Відкриття через джерело даних ODBC. Виберіть інтерфейс ADO або BDE, далі виберіть опцію Джерело даних ODBC і потім виберіть потрібне джерело ODBC з випадаючого списку. Але спершу необхідно, використовуючи адміністративний інструментарій Windows, створити джерело даних ODBC відповідного типу і вказати йому відповідну теку з текстовими та CSV файлами.

2. Відкриття через аліас BDE. Виберіть інтерфейс BDE, далі виберіть опцію Аліас і потім виберіть потрібний аліас із випадаючого списку. Але спочатку вам необхідно створити аліас типу STANDARD за допомогою інструменту BDE Administrator.

3. Відкриття вказанням імені файлу. Виберіть інтерфейс ADO або BDE, далі виберіть опцію Файл і потім вкажіть файл.

4. Відкриття вказанням назви теки. Виберіть інтерфейс ADO або BDE, далі виберіть опцію Тека, виберіть драйвер з випадаючого списку і потім вкажіть потрібну теку з текстовими та CSV файлами.

5. Відкриття вказанням рядка підключення. Виберіть інтерфейс ADO, далі виберіть опцію Рядок підключення і напишіть рядок підключення. Це гнучкий спосіб, оскільки він дозволяє вказувати додаткові параметри у рядку підключення і, таким чином, змінювати стандартну поведінку Reportizer при підключенні до бази. Цей спосіб рекомендується для досвідчених користувачів. Тут наведено приклади базових рядків підключення (більше подробиць та прикладів можна відшукати в інтернеті):

Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;TEXT;DATABASE=C:\MyCSVFolder;

Provider=MSDASQL.1;Extended Properties="DefaultDir=C:\MyCSVFolder;Driver={Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv)};DriverId=27;Extensions=asc,csv,tab,txt;"

Якщо у вас виникають проблеми з відкриттям текстового або CSV файлу в Reportizer або його структура полів не така, як ви очікували, то це, імовірно, означає, що файл не має схеми або вона некоректна.

Див. також:

 Приклади рядків підключення ADO