Документація Reportizer
Contents Index

Робота з шаблоном звіту

Початок Попередній Наступний

Шаблон звіту займає головну частину Конструктора звітів. На ньому розміщуються об'єкти звіту, кожен з яких має набір властивостей для контролю їх виводу на друк.

Додавання об'єкта

Щоб додати об'єкт, виберіть потрібний з Палітри об'єктів і клацніть мишкою в тому місці шаблона, де б ви хотіли розмістити його. Якщо ви не бачите Палітру об'єктів, то виберіть пункт меню Налаштування | Панелі інструментів | Палітра об'єктів.

Вибір об'єкта(ів)

Для виділення об'єкта клацніть його в шаблоні або виберіть його в Дереві об'єктів. Для виділення кількох об'єктів одночасно, клацайте їх мишкою, утримуючи Shift, або обведіть їх мишкою при натиснутій лівій кнопці, утримуючи Ctrl, як показано на малюнку нижче. Виділивши кілька об'єктів, ви можете редагувати їхні спільні властивості, а також пересувати, копіювати, вирізати та видаляти їх.

Вилучення об'єкта

Щоб вилучити об'єкт зі звіту, виберіть його і клацніть мишкою кнопку Вилучити об'єкт або натисніть Delete. Увага: якщо ви виділили кілька об'єктів, ви можете вилучити або вирізати тільки ті з них, що належать одному спільному контейнеру.

Редагування властивостей об'єкта(ів)

Властивості виділеного об'єкта (об'єктів) можна редагувати у вікні Інспектора об'єктів. Деякі властивості можна змінювати також мишкою безпосередньо в області шаблона, наприклад:

- щоб переставити виділений об'єкт чи об'єкти на інше місце, клацніть виділену область мишкою і, не відпускаючи кнопку миші, перетягніть її на потрібне місце. При використанні лише миші об'єкти можна переставити лише на відстань, кратну розміру комірки сітки (по замовчанню це 8 пікселів); якщо вам потрібно переставити їх на довільну відстань, натисніть та утримуйте клавішу F12 під час перетягування. Також для цього можна використовувати вікно Інспектора об'єктів або комбінації Ctrl/Shift та стрілок.

moving report object

- щоб змінити розміри виділеного об'єкта, клацніть один з маркерів розширення і розтягніть або звузьте об'єкт. При використанні лише миші об'єкт можна розтягнути або звузити лише на відстань, кратну розміру комірки сітки (по замовчанню це 8 пікселів); якщо вам потрібно розтягнути або звузити його на довільну відстань, натисніть та утримуйте клавішу F12 під час розтягнення. Для зміни розміру більше ніж одного об'єкта за раз використовуйте вікно Інспектора об'єктів або комбінації Ctrl/Shift та стрілок.

resizing report object

- щоб переставити колонку (разом з усіма її об'єктами) на іншу позицію, виберіть об'єкт з цієї колонки і, утримуючи Alt, клацніть лівою кнопкою миші на цьому ж об'єкті і перетягніть його на нову позицію (див. примітки нижче).

- щоб змінити ширину колонки (разом з усіма її об'єктами), виберіть об'єкт з цієї колонки, підведіть курсор миші до середнього лівого або середнього правого маркера розширення і, утримуючи Alt, клацніть лівою кнопкою миші на цьому ж об'єкті і перетягніть межу колонки на потрібну позицію (див. примітки нижче).

Робота з колонками можлива доти, доки жоден окремий об'єкт звіту не був переміщений або розтягнутий, тому рекомендується виконати налаштування колонок до того, як почнете роботу з окремими об'єктами.
Об'єктами колонок є об'єкти всіх секцій, окрім Заголовку звіту, Заголовку сторінки та Підвалу сторінки.

Є кілька функцій для вирівнювання виділених об'єктів по краю, висоті або ширині одного з них. Ці функції знаходяться в контекстному меню виділених об'єктів або в панелі інструментів "Вирівнювання об'єктів".

За допомогою відповідної кнопки або меню з розділу Редагування можна відмінити останні дії в конструкторі звітів. Є кілька виключень, наприклад, не можна відмінити останню дію після збереження шаблону звіту, після очищення шаблону та ще в деяких випадках.

При систематичній побудові звіту для конкретного набору даних рекомендується шаблон звіту зберігати в файл (зазвичай з розширенням .dtt). Такі файли звуться динамічними звітами, оскільки вони, на відміну від статичних звітів, при попередньому перегляді показують дані динамічно з відкритої бази даних.

Зберегти шаблон можна в звичайний бінарний формат або в текстовий формат (використовуючи відповідну властивість об'єкту Звіт). При збереженні в текстовий формат такий файл можна редагувати напряму (це рекомендується робити лише в крайньому разі). Використовуйте збереження в текстовий формат для пересилки шаблонів звітів між різними версіями Database Tour Pro та Reportizer.

З програмою поставляється кілька тестових баз даних в форматі dBase (.dbf) і Access та ряд демонстраційних звітів, побудованих на їх основі (розташовуються в папці Examples). Переглянувши їх в конструкторі та в попередньому перегляді, ви переконаєтеся, що робота зі звітами проста і водночас дає багато можливостей.