Документація Reportizer
Contents Index

Джерела даних для звітів

Початок Попередній Наступний

Джерело даних є одним з найбільш важливих елементів звіту. Воно містить інформацію про дані, що використовуються в звіті.

Джерела даних для Reportizer

Reportizer працює з такими джерелами даних, як реляційні бази даних (Paradox, dBase, Oracle, SQL Server, Microsoft Access і т.д.) і джерела даних, основані на списках (наприклад, списки файлів і тек з певної директорії).

Reportizer може працювати з реляційними базами даних (БД) за допомогою інтерфейсів наступних движків баз даних: ADO, FD, Interbase, BDE. Деякі бази даних можуть бути відкриті тільки одним з цих движків (напр., файли UDL можуть бути відкриті тільки через ADO). Проте деякі з баз даних можна відкривати більше, ніж одним движком (напр., файли dBase (DBF) можна відкрити і через ADO, і через BDE; бази даних Interbase можуть бути відкриті будь-яким із чотирьох движків). Вибір, який движок використати в тому чи іншому випадку, робиться користувачем в залежності від наявності встановленого движка і драйверів, досвіду та особистих вподобань. Опис движків наведено нижче.

Іншим важливим параметром джерела даних є вид бази даних (див. опис нижче).

Реляційні бази даних складаються з таблиць. Дані з них є основним джерелом даних для звіту і можуть бути отримані через власне таблиці або запитами SQL.

Вказати джерело даних для звіту можна на етапі створення звіту. Змінити джерело даних для вже створеного звіту можна на сторінці Джерело Даних головного вікна програми.

Діалог вибору джерела даних

Використовуйте діалог вибору джерела даних в якості першого кроку при побудові джерела даних для вашого звіту. Ви можете викликати його через кнопку '...', що розташована поряд з полем для вводу бази даних.

Тут є кілька ділянок:

Інтерфейс. Вкажіть інтерфейс (движок баз даних), який потрібно задіяти для відкриття бази даних. Кожен інтерфейс може відкривати різні типи бази даних і може мати різні способи відкриття і роботи з базами даних.

ADO

Працює з різними типами баз даних типу джерел даних ODBC, багатотабличними файлами типу .mdb, .xlsx і т.д. або теками з текстовими файлами, файлами CSV, dBase, Paradox або XML. Досвідчені користувачі можуть описувати наведені вище бази даних вручну вказанням рядків підключення для них. В Інтернеті є багато джерел з прикладами рядків підключення для різних типів баз даних.

Зазвичай ADO встановлено по замовчанню в Windows 2000 або пізніших версіях Windows. ADO також можна завантажити (як пакет MDAC) з сайту Microsoft.

Перевірте статус ADO, вибравши пункт меню Довідка | Про програму… (закладка System Info).

FD

Працює з різними типами баз даних (в основному серверними базами даних типу Oracle, SQL Server, Interbase і т.д.).

Вимагає встановлення на вашому комп'ютері клієнта відповідної бази даних.

Interbase

Працює з базами даних Interbase та (з деякими обмеженнями) Firebird.

Вимагає встановлення на вашому комп'ютері клієнта Interbase.

Перевірте статус Interbase, вибравши пункт меню Довідка | Про програму… (закладка System Info).

BDE

Працює з різними типами баз даних типу джерел даних ODBC, аліасів BDE, багатотабличними файлами типу .gdb і т.д. або теками з текстовими файлами, файлами CSV, dBase або Paradox.

Вимагає встановлення на вашому комп'ютері BDE 5.0 або вище.

Перевірте статус BDE, вибравши пункт меню Довідка | Про програму… (закладка System Info).

Файлова система Представляє інформацію про теки та файли з файлової системи комп'ютера.

Джерело даних. Тут вказуються параметри, необхідні для підключення до бази даних. Для інтерфейсів FD та Interbase, просто заповніть список параметрів з'єднання (обов'язкові параметри підсвічуються кольоровим текстом). Для інтерфейсів ADO та BDE параметри з'єднання залежать від виду бази даних:

Джерело даних ODBC (DSN) або аліас BDE

Зі списку джерел вибирається потрібне. Даний список можна змінити при використанні відповідних кнопок праворуч.

Увага: Керування джерелами даних ODBC вимагає запуску Database Tour з привілеями адміністратора.

Файл даних

Вибирається фізичний файл баз даних (напр., типу DB, DBF, MDB і т.д.). Тут також можна створити пустий файл MDB або UDL.

Після клікання кнопки Відкрити тека, в якій міститься вибраний файл (окрім багатотабличних файлів), автоматично відкривається як база даних, і вибраний файл відразу відкривається як таблиця з цієї БД. Якщо був вибраний багатотабличний файл (напр., GDB або MDB), то даний файл відкривається як база даних.

Тека з файлами даних, напр., .DB, .DBF

Вибирається фізична тека з файлами даних.

Після клікання кнопки Відкрити ця тека відкривається як база даних і файли даних, що в ній містяться, показуються як таблиці.

Увага: якщо ви відкриваєте теку через інтерфейс ADO, то виберіть коректний драйвер зі списку доступних драйверів; наприклад, якщо ви хочете відкрити теку з файлами .DBF, то виберіть драйвер для dBase.

Рядок підключення ADO

Вкажіть рядок підключення вручну або використовуючи конструктор рядків підключення.

Для деяких типів файлів, наприклад DBF, XLS, HTM і т.д., тек та джерел даних ODBC рядок підключення можна згенерувати автоматично. Щоб згенерувати рядок підключення, вкажіть потрібне джерело даних ODBC, теку або файл у відповідному полі і потім клацніть кнопку Перетворити в рядки підключення праворуч; після цього у полі Рядок підключення з'явиться список можливих рядків підключення для вибраної бази даних; виберіть зі списку підходящий рядок підключення і при потребі та наявності досвіду доповніть рядок підключення розширеними параметрами.

Псевдонім бази. Вкажіть унікальне осмислене і'мя для бази даних. Це дозволить швидко знаходити цю базу даних в подальшій роботі. Якщо відмітити опцію Тимчасова, то базу даних буде вилучено зі списку зареєстрованих баз даних після від'єднання.

Щоб просто відкрити базу даних, яка вже відкривалася раніше, просто виберіть її зі списку псевдонімів без зміни будь-яких інших параметрів.

Відкриття джерела даних

Джерело даних відкривається або автоматично при відкритті попереднього перегляду звіту або вручну на сторінці Джерело Даних. Також відкрити джерело даних можна в Конструкторі звітів подвійним клацанням відповідної частини рядка стану - це зручно, бо дає доступ до назв полів та параметрів.

Закриття джерела даних

Джерело даних закривається автоматично при виборі користувачем іншого звіту або зміні параметрів джерела даних, або вручну на сторінці Джерело Даних.

Якщо джерело даних (база даних або набір даних) змінено (напр.., коли ви змінили SQL-текст), то при збереженні шаблону вам буде запропоновано спершу протестувати джерело даних. Щоб уникнути тестування, натисніть Ctrl+Shift при клацанні кнопки Зберегти.
При роботі з деякими типами джерел даних потрібні додаткові компоненти. Наприклад, для відкриття баз даних Microsoft Access 2007 (.accdb) або книг Microsoft Excel 2007 (.xlsx), потрібно, щоб був встановлений Microsoft ACE.
Іноді при відкритті книг Excel (.xls, .xlsx) через ADO або через ODBC DSN ви можете не побачити таблиць у файлі. Якщо ви впевнені, що файл містить дані, спробуйте відкрити його в його рідній програмі, присвойте назву потрібному вам діапазону клітинок, збережіть його і потім знову відкрийте в Reportizer. В разі негативного результату спробуйте відкрити файл вказанням строчки підключення з різними параметрами: наприклад, змініть строчку підключення так, щоб вона використовувала не дайвер ODBC, а драйвер Jet (відмінності показано в прикладах строчок підключення).
Якщо ваш звіт базується на текстових або CSV-файлах, рекомендується створити схему для кожного файлу. Схема описує структуру полів і деякі інші властивості файлу з даними. Файли схем повинні бути розміщені в тій же папці, де знаходяться файли з даними. Для з'єднань BDE, файл схеми повинен мати таку ж назву, як і файл з даними, але мати розширення .SCH. Для з'єднань ADO, схеми всіх файлів з певної папки містять в одному файлі, що називається Schema.ini. Додаткову інформацію про створення схем читайте в документації до вашого движка баз даних.

Див. також:

 Приклади запитів

 Приклади строчок підключення

 Запуск з командного рядка

 Повідомлення про помилки

 Використання SQL-запитів