Документація Reportizer
Contents Index

Створення нового звіту

Початок Попередній Наступний

Створення звіту на основі існуючого

Виберіть існуючий шаблон звіту. Якщо відкритий репозиторій звітів є фізичною текою, виберіть меню Звіт | Зберегти Як... для збереження звіту як нового файлу в цій теці. Якщо відкритий репозиторій є базою даних, виберіть меню Звіт | Клонувати... для збереження звіту в новому записі бази даних. Потім змініть джерело даних звіту (якщо потрібно) і перебудуйте об'єкти в конструкторі.

Новачки можуть скористатися прикладами звітів Reportizer для створення своїх перших звітів.

Створення нового звіту

Клацніть кнопку Створити шаблон. З'явиться нове вікно, де ви в режимі крок-за-кроком зможете створити новий звіт.

Крок 1. Визначення джерела даних для звіту

Створення звіту (крок 1)

На першому кроці ви задаєте джерело даних для звіту:

База даних. Вкажіть базу даних.

Набір даних (запит SQL або таблиця). У випадку таблиці вкажіть назву таблиці із вибраної бази даних. У випадку запиту SQL наберіть текст запиту в SQL-редакторі внизу або завантажити його з файлу за допомогою відповідної кнопки або просто перетаскуванням файлу з текстом SQL до SQL-редактора. Якщо ваш SQL-запит містить параметри, то після натиснення кнопки Далі з'явиться нове вікно, де ви зможете вказати типи даних параметрів, значення по замовчанню для і т.д.; для того, щоб оминути це, натисніть Відмінити (в цьому випадку вам буде необхідно вводити типи та значення параметрів при перегляді).

По закінченню вводу клацніть Далі.

Зауваження

Перехід до наступного кроку викличе відкриття вказаного набору даних. Якщо ваш запит досить складний, і його відкриття може забрати багато часу, можливо, вам слід використати спосіб 1 для створення вашого звіту, щоб можна було задати SQL-текст без відкриття запиту.

Крок 2. Визначення полів даних для звіту

Створення звіту (крок 2)

На другому кроці ви визначаєте поля набору даних, які ви б хотіли бачити в звіті. Ліворуч показується список всіх доступних полів. Використовуйте відповідні кнопки для відбору потрібних полів з цього списку таким чином, щоб вони з'явилися в списку праворуч.

Додатково тут можна вказати також обчислювані поля.

По закінченню вводу клацніть Далі.

Зауваження

1. Для кожного доданого фізичного поля бази даних Reportizer створює як мінімум 2 об'єкти: Текст (на секції Заголовки стовпчиків) та Текст з бази даних (на секції Дані) з розмірами по замовчанню. Також, в разі якщо поле числове, буде створено об'єкт Вираз на секції Підсумки. Ви зможете змінити розміри об'єктів (так само як і вилучити ці об'єкти або створити нові) пізніше, під час редагування створеного шаблону.

2. Для кожного доданого обчислюваного поля Reportizer створює 2 об'єкти: Текст (на секції Заголовки стовпчиків) та Вираз (на секції Дані) з розмірами по замовчанню. Ви зможете змінити розміри об'єктів (так само як і вилучити ці об'єкти або створити нові) пізніше, під час редагування створеного звіту.

3. Поля, які не були вами вибрані на цьому кроці, будуть доступні для вашого звіту і надалі, допоки ви не зміните джерело даних.

Крок 3. Визначення схеми (стилю) звіта

Створення звіту (крок 3)

На третьому кроці задається схема (стиль) звіту. Reportizer буде використовувати схему лише під час створення звіту.

Крок 4. Визначення параметрів принтера

Створення звіту (крок 4)

На четвертому кроці задаються параметри принтера, специфічні для даного звіту.

Крок 5. Визначення джерела даних для звіту

Створення звіту (крок 5)

На п'ятому кроці задаються параметри сторінки, специфічні для даного звіту.

Крок 6. Визначення джерела даних для звіту

Створення звіту (крок 6)

На останньому кроці ви вказуєте додаткові (необов'язкові) властивості звіту, такі як опис звіту, опції групування записів і т.д.

По закінченню клацніть Готово.

Потім програма збереже звіт до поточного репозиторію (якщо є) або до теки згідно вашого вибору. Якщо репозиторій представляє базу даних, то програма збереже новий звіт в новому записі відповідної таблиці бази даних, попередньо запропонувавши ввести значення ключових полів для унікальної ідентифікації цього запису, а також інших обов'язкових полів (якщо є). Якщо репозиторій представляє теку з вашої файлової системи або якщо ще немає відкритого репозиторію, то ви зможете зберегти звіт як новий файл.

Після збереження звіту у відповідний репозиторій оновить свій список звітів та автоматично відкриє останній створений звіт для редагування.

Див. також:

 Конструктор звітів

 Групування записів

 Об'єкти звіту

 Побудова звітів

 Робота з шаблоном звіту