Документація Reportizer
Contents Index

Запуск з командного рядка

Початок Попередній Наступний

В даному розділі описані ключі та параметри, які ви можете підставляти в командний рядок запуску Reportizer. Ключі і параметри в квадратних дужках [] є необов'язковими, а ключі в трикутних дужках <> є обов'язковими. Рекомендується використовувати повні імена файлів в усіх параметрах, в яких задіяно імена файлів.

Запуск без ключів

Ключі

Приклади

Запуск без ключів

rptizer.exe [файл звіту]

Якщо в командному рядку після назви exe-модуля Reportizer немає ключа (ключі починаються з символу '/' або '-'), то будь-які параметри, введені далі, трактуються як шлях до файлу, який необхідно відкрити.

Приклад

с:\rptizer.exe d:\data\MyTemplate.dtt

Дана команда запустить Reportizer, відкриє теку, в якій знаходиться файл MyTemplate.dtt, і зробить цей звіт поточним.

Ключі командного рядка

rptizer.exe
 [/CloseWhenDone] [/ReadOnly] 
 [/UserName=<ім'я користувача бази даних>]
 [/Password=<пароль доступу до бази даних>]
 [/PrinterName=<назва принтера>]
 [/PaperSize=<розмір паперу>]
 [/PaperSource=<джерело паперу>]
 [/DuplexMode=<режим дуплексу>]
 [/p[review] | /print [/stretchprint] | /t[emplate] | /ds]
 [/copies=<кількість копій>]
 [/SQLParamNames=ParamName1%#%ParamName2%#%...]
 [/SQLParamValues=ParamValue1%#%ParamValue2%#%...]
 [/SQLParamTypes=ParamType1%#%ParamType2%#%...]
 [/SQLMacroNames=MacroName1%#%MacroName2%#%...]
 [/SQLMacroValues=MacroValue1%#%MacroValue2%#%...]
 [/VarNames=VariableName1%#%VariableName2%#%...]
 [/VarValues=VariableValue1%#%VariableValue2%#%...]
 [/StaticPassword=<пароль для статичного звіту>]
 <файл звіту>
[/CloseWhenDone]

Вказує, що програма повинна бути закрита після успішного виконання операції (друку). Вживається з ключем /print.

[/ReadOnly]

Вказує, що програма запускається в режимі "тільки читання" (звіти не можуть редагуватися).

[/UserName=<ім'я користувача бази даних>]

Вказує ім'я користувача для доступу до бази даних динамічного звіту (якщо це віддалена база даних, яка потребує ім'я користувача для доступу до неї). Вживається з ключем /print або /preview.

[/Password=<пароль доступу до бази даних>]

Вказує пароль доступу до бази даних динамічного звіту (якщо це віддалена база даних, яка потребує пароль для доступу до неї). Вживається з ключем /print або /preview.

[/PrinterName=<назва принтера>]

Вказує принтер, на який потрібно направити друк. Вживається з ключем /print або /preview. Якщо не вказаний, то буде використовуватися принтер, збережений в самому звіті, при умові, що властивість "Вибирати принтер" встановлена на Так; інакше буде використовуватися поточний принтер.

[/PaperSize=<розмір паперу>]

Вказує розмір паперу для принтера (наприклад, A5, A4 і т.д.). Якщо не вказаний, то буде використовуватися розмір, збережений у властивостях сторінки в самому звіті; якщо ж і там розмір не вказаний, використовуються поточні налаштування принтера.

[/PaperSource=<джерело паперу>]

Вказує джерело паперу для принтера. Якщо не вказаний, то буде використовуватися джерело, збережене в самому звіті; якщо ж і там джерело не вказане, використовуються поточні налаштування принтера.

[/DuplexMode=<режим дуплексу>]

Вказує режим дуплексу для принтера, що підтримує дуплексний друк. Можливі значення: SIMPLEX, HORZ або HORIZONTAL, VERT або VERTICAL. Якщо не вказаний, то буде використовуватися режим, збережений в самому звіті.

[/preview]

Вказує, що звіт повинен бути відкритий в режимі попереднього перегляду.

[/print]

Вказує, що звіт повинен бути надрукований.

[/stretchprint]

Вказує, що звіт повинен бути надрукований в режимі "Знімок з екрану". Якщо не вказано, то звіт друкується в режимі "Прямий друк" (режим по замовчанню). Вживається з ключем /print.

[/template]

Вказує, що шаблон звіту повинен бути відкритий в режимі дизайну (тільки для динамічних звітів).

[/ds]

Вказує, що шаблон звіту повинен бути відкритий в режимі редагування джерела даних (таблиці або запиту, з яких беруться дані для звіту) (тільки для динамічних звітів).

[/copies=<кількість копій>]

Вказує кількість копій, що необхідно надрукувати (наприклад, /copies=4). Якщо не вказаний, використовуються налаштування звіту. Вживається з ключем /print.

[/StaticPassword=<пароль для статичного звіту>]

Вказує пароль для захищеного паролем статичного звіту.

[/SQLParamNames=ParamName1%#%ParamName2%#%...]

Може використовуватися у випадках, коли текст SQL звіту є параметризованим запитом SQL. Текст SQL параметризованого запиту містить параметри для динамічної підстановки; кожен параметр починається з двокрапки, наприклад, :ITEMID, :PAYDATE і т.д. Обробка параметрів здійснюється на рівні движка бази даних або на рівні бази даних (для серверних баз даних). Використовуйте цей параметр для вказання списку імен параметрів SQL, які повинні бути автоматично замінені перед виконанням запиту. Цей список має складатися з імен параметрів (двокрапка тут повинна бути опущена), розділених комбінацією символів %#%. Якщо параметр містить пробіли, він повинен братися в лапки. Цей параметр повинен використовуватися разом з параметрами /SQLParamValues та /SQLParamTypes. Див. приклади.

[/SQLParamValues=ParamValue1%#%ParamValue2%#%...]

Список значень параметрів SQL, розділених комбінацією символів %#%. Кількість елементів у списку та їх позиції повинні співпадати з параметром /SQLParamNames. Для передачі значення null value потрібно писати NULL (у верхньому регістрі). Якщо параметр містить пробіли, він повинен братися в лапки.

[/SQLParamTypes=ParamType1%#%ParamType2%#%...]

Список типів параметрів SQL, розділених комбінацією символів %#%. Кількість елементів у списку та їх позиції повинні співпадати з параметром /SQLParamNames. Допустимі типи: Boolean, Currency, Date, DateTime, Float, Integer, SmallInt, String, Time, Word. Параметр не повинен містити пробілів.

[/SQLMacroNames=MacroName1%#%MacroName2%#%...]

Може використовуватися у випадках, коли текст SQL звіту є запитом SQL з макросами. Текст SQL таких запитів містить макроси для динамічної підстановки; кожен макрос починається з << і закінчується на >>, наприклад, <<ITEMID>>, <<PAYDATE>> і т.д.; на відміну від параметрів, макрос не має типу і завжди вставляється як текст. Використовуйте цей параметр для вказання списку імен макросів, які повинні бути автоматично замінені перед виконанням запиту. Цей список повинен містити список імен макросів (розділювачі << та >> тут повинні бути опущені; імена макросів мають складатися лише з букв та цифр), розділених комбінацією символів %#%. Макроси обробляються перед обробкою параметрів SQL, тому можна використовувати макроси всередині параметрів SQL. Якщо параметр містить пробіли, він повинен братися в лапки. Цей параметр повинен використовуватися разом з параметром /SQLMacroValues. Див. приклади.

[/SQLMacroValues=MacroValue1%#%MacroValue2%#%...]

Список значень макросів SQL, розділених комбінацією символів %#%. Кількість елементів у списку та їх позиції повинні співпадати з параметром /SQLMacroNames. Якщо параметр містить пробіли, він повинен братися в лапки.

[/VarNames=VariableName1%#%VariableName2%#%...]

Список глобальних змінних звіту, чиї початкові значення повинні бути перезаписані. Якщо в списку більше одного елемента, то їх потрібно розділяти комбінацією символів %#%. Якщо параметр містить пробіли, він повинен братися в лапки. Цей параметр повинен використовуватися разом з ключем /Preview або /Print. Див. приклади.

[/VarValues=VariableValue1%#%VariableValue2%#%...]

Список початкових значень для глобальних змінних звіту. Якщо в списку більше одного елемента, то їх потрібно розділяти комбінацією символів %#%. Кількість елементів у списку та їх позиції повинні співпадати з параметром /VarNames. Якщо параметр містить пробіли, він повинен братися в лапки.

<файл звіту>

Вказує повну назву файлу звіту (динамічного або статичного). Обов'язковий параметр. Якщо ця назва містить пробіли, повинен братися в лапки.

Приклади командних рядків

rptizer.exe /preview c:\Sales.dtt
rptizer.exe c:\rep.stt
rptizer.exe /closewhendone /print /printername="HP DeskJet 895Cse" c:\Sales.dtt
rptizer.exe /p c:\Sales.dtt
rptizer.exe /ds c:\Sales.dtt
rptizer.exe /t "c:\My Data\New.dtt"
rptizer.exe /UserName=SYSDBA /Password=masterkey /print  "c:\My Data\Employee.dtt"
rptizer.exe "c:\report1.dtt" /SQLParamNames=PayerNo%#%PaymentDate /SQLParamTypes=Integer%#%Date "/SQLParamValues=345%#%10/10/2006"
rptizer.exe "c:\payment.dtt" "/SQLMacroNames=PayerNumbers" "/SQLMacroValues=1025, 1037, 104"
rptizer.exe "c:\payment.dtt" "/VarNames=OBJCOUNT%#%ANCHOR" "/VarValues=0%#%Today"