Документація Reportizer
Contents Index

Групування записів

Початок Попередній Наступний

Групи у звітах

З звітах Reportizer можливо розділювати записи на окремі групи. Групування використовується для виділення різних груп, розміщення заголовків груп у звіті, підрахунку та виводу підсумків по групах і т.д.

Записи діляться на групи завдяки групуючим виразам. Перед форматуванням кожного запису вираховуються групуючі вирази. Якщо результат групуючого виразу змінився в порівнянні з попереднім, поточна група закінчується і починається нова.

В звіті може бути до трьох рівнів групування. Кожен рівень визначається відповідним групуючим виразом обєкту Звіт. Наприклад, Групуючий Вираз 1 визначає умову для групування першого рівня, Групуючий Вираз 2 - другого рівня і т.д. Групи рівня 2 є вкладеними в групи рівня 1 і т.д. Кожен рівень групування має свої власні секції Заголовок Групи та Підвал Групи.

Коли група починається, ініціалізуються підсумки по групі (якщо такі є) і виводиться відповідна секція Заголовок Групи (якщо вона видима). Коли група закінчується, виводиться відповідна секція Підвал Групи (якщо вона видима).

Створення груп

1. В джерелі даних звіту потрібно вказати коректне сортування даних. Зазвичай це робиться в секції ORDER BY SQL-виразу. Наприклад, якщо ви хочете створити групи на основі значень поля MONTH, і підгрупи на основі значень поля CUSTOMER, слід вжити секцію ORDER BY MONTH, CUSTOMER в SQL-тексті джерела даних.

2. Задайте групуючі вирази. Наприклад, якщо ви хочете створити групи на основі значень поля MONTH, і підгрупи на основі значень поля CUSTOMER, можна вказати значення Групуючого Виразу 1 як dataset_field_val(1, 'MONTH'), а значення Групуючого Виразу 2 як dataset_field_val(1, 'CUSTOMER'). При створенні нового звіту це можна зробити на останньому кроці майстра 'Новий шаблон звіту': перейдіть на закладку 'Групування записів' і вкажіть групуючі вирази потрібних рівнів. Для редагування існуючого звіту відкрийте дизайнер звітів, перейдіть до вікна Інспектор Об'єктів (якщо воно не видиме, натисніть F11), з випадаючого списку угорі виберіть об'єкт Звіт, знайдіть групуючі вирази серед властивостей цього об'єкту і вкажіть для них відповідні вирази.

3. Якщо потрібно, вкажіть, які секції групування вивдити у звіті. При створенні нового звіту це можна зробити на останньому кроці майстра 'Новий шаблон звіту': перейдіть на закладку 'Групування записів' і поставте галочки у відповідних місцях. Для редагування існуючого звіту відкрийте дизайнер звітів, перейдіть до вікна Дерево Об'єктів (якщо воно не видиме, виберіть меню Опції | Панелі інструментів | Дерево Об'єктів) і відмітьте потрібні секції. Потім в дизайнері можна розмістити на цих секціях текстові та графічні об'єкти.

Зауваження

Є кілька демонстраційних звітів з використанням груп.

Див. також:

 Побудова виразів у звітах

 Функції, доступні в виразах звіту