Документація Reportizer
Contents Index

Способи відкриття баз даних Microsoft Access (.mdb)

1. Відкриття через інтерфейс FD. Виберіть інтерфейс FD, клацніть Microsoft Access і заповніть необхідні параметри бази даних. Тут також можна створити нову базу даних формату mdb.

2. Відкриття через джерело даних ODBC. Виберіть інтерфейс ADO або BDE, далі виберіть опцію Джерело даних ODBC і потім виберіть потрібне джерело ODBC з випадаючого списку. Але спершу необхідно, використовуючи адміністративний інструментарій Windows, створити джерело даних ODBC відповідного типу і вказати йому відповідний файл.

3. Відкриття вказанням імені файлу. Виберіть інтерфейс ADO, далі виберіть опцію Файл і потім вкажіть файл.

4. Відкриття вказанням рядка підключення. Виберіть інтерфейс ADO, далі виберіть опцію Рядок підключення і напишіть рядок підключення. Це гнучкий спосіб, оскільки він дозволяє вказувати додаткові параметри у рядку підключення і, таким чином, змінювати стандартну поведінку Reportizer при підключенні до бази. Цей спосіб рекомендується для досвідчених користувачів. Тут наведено приклади базових рядків підключення (більше подробиць та прикладів можна відшукати в інтернеті):

Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\MyData\MyDatabaseFile.mdb;

DSN=MyAccessDSN;

DSN=MyAccessDSN;PWD=MyPassword;

Provider=MSDASQL.1;Extended Properties="DBQ=c:\MyData\MyDatabaseFile.mdb;Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DriverId=25;"

У більшості випадків вище використовується Microsoft Access ODBC Driver (явно або неявно). Тому рекомендується, щоб цей драйвер було встановлено; впевніться, що бітність встановленого драйвера співпадає з бітністю програми (32 чи 64).

Див. також:

 Приклади рядків підключення ADO