Документація Reportizer
Contents Index

Способи відкриття книг Microsoft Excel (.xls)

1. Відкриття через джерело даних ODBC. Виберіть інтерфейс ADO або BDE, далі виберіть опцію Джерело даних ODBC і потім виберіть потрібне джерело ODBC з випадаючого списку. Але спершу необхідно, використовуючи адміністративний інструментарій Windows, створити джерело даних ODBC відповідного типу і вказати йому відповідний файл.

2. Відкриття вказанням імені файлу. Виберіть інтерфейс ADO, далі виберіть опцію Файл і потім вкажіть файл.

3. Відкриття вказанням рядка підключення. Виберіть інтерфейс ADO, далі виберіть опцію Рядок підключення і напишіть рядок підключення. Це гнучкий спосіб, оскільки він дозволяє вказувати додаткові параметри у рядку підключення і, таким чином, змінювати стандартну поведінку Reportizer при підключенні до бази. Цей спосіб рекомендується для досвідчених користувачів. Тут наведено приклади базових рядків підключення (більше подробиць та прикладів можна відшукати в інтернеті):

Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;excel 8.0;DATABASE=C:\MyData\MyExcelData.xls;

Provider=MSDASQL.1;Extended Properties="DBQ=C:\MyData\MyExcelFile.xls;DefaultDir=C:\MyData;Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls)};DriverId=790;"

Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=c:\MyData\MyExcelFile.xls;Extended Properties="Excel 8.0;HDR=YES";   (Microsoft ACE повинен бути встановлений)

Іноді після відкриття файлів Excel ви можете не побачити таблиць в ньому. Якщо ви впевнені, що файл містить дані, спробуйте відкрити його призначеною для таких файлів програмою, присвоїти назву потрібному діапазону клітинок, зберегти, а потім відкрити його в Reportizer повторно. В разі неуспіху спробуйте відкрити файл прямим вказанням рядка підключення, щоразу змінюючи її параметри - наприклад, при невдалому відкритті по ODBC-спрямованій строчці підключення спробуйте Jet-спрямовану строчку (відмінності показані в прикладах рядків підключення).

Див. також:

 Приклади рядків підключення ADO