Документація Reportizer
Contents Index

Приклади запитів SQL

Початок Попередній Наступний

Тут показано лише базові приклади запитів до баз даних. Ця інформація в основному для новачків. Якщо ви потребуєте більш складних запитів, зверніться до навчальних посібників по SQL та документації по вашій базі даних.

1. Вибрати ті записи з таблиці payments, в яких значення поля paysum більше 400 і менше 2000.

SELECT *
FROM payments
WHERE paysum > 400 AND paysum < 2000

2. Вибрати дані полів sum та number з таблиці payments, в яких значення поля paysum більше 400 і менше 2000. Дані повинні бути відсортовані в порядку зменшення значення поля paysum.

SELECT payments.number, payments.paysum
FROM payments
WHERE paysum > 400 AND paysum < 2000
ORDER BY paysum DESC

3. Вибрати інформацію про кількість та суму великих замовлень (тобто замовлень з сумою замовлення більшою, ніж 5000) з таблиці orders, згруповану по колонці order_date:

select o.order_date, count(o.order_id) as order_count, sum(o.order_amount) as total_order_amount
from orders o
where order_amount > 5000
group by o.order_date
order by o.order_date

4. Вибрати всі дані таблиці PAYMENT, причому діапазон дат платежів та сум платежів задати у вигляді параметрів, щоб вони могли бути введені користувачем при перегляді звіту:

SELECT *
FROM PAYMENT
WHERE PAYMENTDATE > :Param1 /*ParamType=Date*/ AND PAYMENTSUM > :Param2 /*ParamType=Float*/

(такі коментарі додано для того, щоб програма автоматично підібрала тип параметру, без необхідності його вибору користувачем; замість цього ви також можете використовувати секцію Параметри на сторінці Джерело даних).