Документація Reportizer
Contents Index

Приклади вирішення типових задач

 

Створення нового звіту

Друк таблиці з підсумками по кожній сторінці для числових полів

Створення звіту з групуванням записів

Експорт звіту до HTML, Excel або текстового файлу

Створення нового звіту

1. Клацніть кнопку Створити шаблон.

Визначте джерело даних. Виберіть базу даних з випадаючого списку і визначте набір даних (назва таблиці або вираз SQL). Клацніть Далі.

Виберіть поля джерела даних, для яких ви хотіли б автоматично створити заголовки, об'єкти показу даних та підсумкові вирази. Клацніть Далі.

На інших етапах виберіть (якщо бажаєте) додаткові опції і клацніть Готово.

2. Інший спосіб створити звіт - вибрати існуючий, зберегти його під новою назвою і відредагувати.

Друк таблиці з підсумками по кожній сторінці для числових полів

1. При створенні нового звіту на останньому етапі відмітьте опцію Додати Підсумки по Сторінці. Всі об'єкти буде створено автоматично для всіх числових полів джерела даних. Пізніше в Конструкторі звітів ви можете вилучити надлишкові об'єкти.

2. Для модифікації існуючого звіту виберіть сторінку Конструктор звітів. Відмітьте секцію Підсумки звіту в дереві об'єктів звіту, щоб зробити її видимою. Розмістіть об'єкт Вираз на ній для поля, яке ви хотіли б підсумувати. Викличте Конструктор виразів (кнопка "..." в таблиці Інспектора об'єктів). В Конструкторі виразів виберіть dataset_sum зі списку функцій і клацніть кнопку Додати (поряд зі списком функцій). Далі в редакторі вкажіть -1 в якості другого параметра фукції (для групування по поточній сторінці), а в якості третього параметра - назву потрібного поля в одинарних лапках. Потім клацніть OK. Повторіть цю процедуру для всіх полів, які ви хочете підсумувати.

Клацніть кнопку Перегляд. В режимі перегляду клацніть кнопку Друк, вкажіть потрібні опції друку і клацніть OK.

Створення звіту з групуванням записів

1. При створенні нового звіту з групуванням записів, перш за все правильно виберіть сортування в джерелі даних. На останньому кроці перейдіть на сторінку Групування записів і вкажіть групуючий вираз. Групуючий вираз обраховується кожного разу при переході на новий запис джерела даних. Коли результат виразу змінюється, поточна група закінчується і нова починається. Коли група починається, секція Заголовок групи виводиться (якщо видима). Коли група закінчується, секція Підвал групи виводиться (якщо видима).

2. Для модифікації існуючого звіту виберіть сторінку Конструктор звітів. В дереві об'єктів виберіть Звіт для висвітлення властивостей звіту. Вкажіть групуючий вираз (викличте Конструктор виразів (кнопка "..." в таблиці Інспектора об'єктів), виберіть потрібне поле зі списку полів і клацніть Додати, потім клацніть OK).

Відмітьте секції групування в дереві об'єктів для того, щоб зробити їх видимими. Розмістіть потрібні об'єкти на них.

Приклад шаблону звіту з групуванням записів включено в пакет програми (файл groups.dtt).

Експорт звіту до HTML, Excel або текстового файлу

Підготуйте звіт, структура якого максимально наближена до табличного вигляду. Перейдіть в режим перегляду. В режимі перегляду клацніть кнопку Експортувати та виберіть потрібний формат експорту. Потім вкажіть опції, назву файлу та натисніть кнопку Зберегти.