Категорія:

Пов'язані з базою даних

Загальні

Повертає значення поля бази даних.

Синтаксис

dataset_field_val(
  StepNo Integer,
  FieldName String 
): <FieldType>
dataset_field_val(
  StepNo Integer,
  FieldIndex Integer 
): <FieldType>

Параметри

StepNo вказує крок (прохід), в якому функція має обчислюватися. Можливі значення: 1 або 2. Якщо цей параметр дорівнює 1, то відповідна функція обчислюватиметься безпосередньо при обробці виразу. Якщо ж він дорівнює 2, звіт буде формуватися в режимі двох проходів і відповідна функція обчислюватиметься лише на другому проході обробки звіту, тобто вже після того, як набір даних звіту досягне останнього запису. Використання функцій баз даних на другому проході зручне у випадках, наприклад, коли потрібно підсумки по звіту (групі) помістити на початку звіту (групи).

Поєднання різних StepNo в одному виразі (напр., database_field_val(1, 'total_sum') + database_field_val(2, 'payment_sum')) можливе, але такі вирази повинні бути написані так, щоб функції з меншим StepNo розраховувалися раніше.

FieldName - назва поля, значення якого потрібно повернути.

FieldIndex - порядковий номер поля в поточному наборі даних (в контексті звітів) або колекції відповідностей полів (в контексті експорту даних).

Значення, що повертається

Тип: <FieldType> (залежить від типу поля).

Приклади використання

dataset_field_val(1, 'CustomerName')