Категорія:

Пов'язані з базою даних

Загальні

Конвертує масив байтів з поля набору даних в рядок у шістнадцятковому представленні. Результат починається з '0x'.

Ця функція повинна застосовуватися лише до полів типу BINARY, BYTES або BLOB fields, інакше може виникнути помилка.

Синтаксис

dataset_field_hex_val(
  StepNo Integer,
  FieldName String 
): String
dataset_field_hex_val(
  StepNo Integer,
  FieldIndex Integer 
): String

Параметри

StepNo вказує крок (прохід), в якому функція має обчислюватися. Можливі значення: 1 або 2. Якщо цей параметр дорівнює 1, то відповідна функція обчислюватиметься безпосередньо при обробці виразу. Якщо ж він дорівнює 2, звіт буде формуватися в режимі двох проходів і відповідна функція обчислюватиметься лише на другому проході обробки звіту, тобто вже після того, як набір даних звіту досягне останнього запису. Використання функцій баз даних на другому проході зручне у випадках, наприклад, коли потрібно підсумки по звіту (групі) помістити на початку звіту (групи).

Поєднання різних StepNo в одному виразі (напр., database_field_hex_val(1, 'sert') + database_field_hex_val(2, 'score')) можливе, але такі вирази повинні бути написані так, щоб функції з меншим StepNo розраховувалися раніше.

FieldName - назва поля, значення якого потрібно повернути.

FieldIndex - порядковий номер поля в поточному наборі даних (в контексті звітів) або колекції відповідностей полів (в контексті експорту даних).

Значення, що повертається

Тип: String.

Приклади використання

dataset_field_hex_val(1, 'Score')