Категорія:

Пов'язані з базою даних

Загальні

Перевіряє, чи поле бази даних існує.

Синтаксис

dataset_field_exists(
  StepNo Integer,
  FieldName String
): Boolean

Параметри

StepNo вказує крок (прохід), в якому функція має обчислюватися. Можливі значення: 1 або 2. Якщо цей параметр дорівнює 1, то відповідна функція обчислюватиметься безпосередньо при обробці виразу. Якщо ж він дорівнює 2, звіт буде формуватися в режимі двох проходів і відповідна функція обчислюватиметься лише на другому проході обробки звіту, тобто вже після того, як набір даних звіту досягне останнього запису. Використання функцій баз даних на другому проході зручне у випадках, наприклад, коли потрібно підсумки по звіту (групі) помістити на початку звіту (групи).

Поєднання різних StepNo в одному виразі (напр., database_field_val(1, 'total_sum') + database_field_val(2, 'payment_sum')) можливе, але такі вирази повинні бути написані так, щоб функції з меншим StepNo розраховувалися раніше.

FieldName - назва поля для перевірки.

Значення, що повертається

Тип: Boolean. Повертає True, якщо поле існує в поточному наборі даних, і False в протилежному випадку.

Приклади використання

dataset_field_exists(1, 'Salary')